Bredbåndsforeningen www.VestjyllandS.net
Abonnementsvilkår
Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net

 

1. Abonnements- og tilslutningsaftalen
Som medlem af Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net kan man tegne abonnement til
tilslutning og adgang til foreningens regionale netværk og dets Internettjeneste. Nærværende
abonnementsvilkår gælder for aftaler mellem bredbåndsforeningen og dens medlemmer og
drejer sig om tilslutning og abonnement til lynhurtigt internet til fast lav pris gennem
VestjyllandS.net, med de tillægstjenester medlemmerne ifølge foreningsvedtægterne skal
have som abonnenter.
Et medlem kan tegne abonnement på den ene af følgende to måder:

I. Abonnement for private
a. Løbende abonnement på 129 kr. pr. måned inkl. moms.
– Abonnementsbetalingen anvendes til driften af nettet.
– Den betales årligt forud, – altså med 1548 kr.
b. Abonnement rummer følgende tjenester.
– Døgnadgang til VestjyllandS.net’s regionsnet, med dets 10 egnsnet og deres mange
landsbynet, med mulighed for åbne sikre forbindelser til andre abonnenter, hvor som helst i
det samlede net.
– Døgnadgang til Internettet via VestjyllandS.net’s internettjeneste. Adgangen virker spontant.
– Mulighed for at bruge netjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og
faciliteter, herunder alsidig nyhedstjeneste – på regions-, egns- og landsbyniveau, og det
antal gratis IP-adresser, e-mail konti og hjemmesider som medlemmerne selv fastsætter
gennem foreningens besluttende organer.
– Vejledning og hjælp gennem Bøvltelefonen og Bøvl-værkstederne. For at et medlem kan
tegne og benytte et abonnement til VestjyllandS.net er det en forudsætning at medlemmet
befinder sig i et allerede etableret dækningsområde og her kan stå i signalforbindelse med
VestjyllandS.net. Medlemmet skal anvende udstyr der er udlånt eller godkendt af
bredbåndsforeningen og som uden at forstyrre andre egner sig til at få adgang til
VestjyllandS.net. Det vil fremgå af bredbåndsforeningens skriftlige tilslutningsaftale, hvad
abonnementet i det enkelte tilfælde omfatter. Tilslutningsaftalen underskrives af abonnenten
og en repræsentant fra foreningen, ved aflevering og tilslutning af det grej som foreningen
stiller til rådighed for medlemmet, når de begge ved selvsyn kan bekræfte at tilslutningen
giver medlemmet forbindelse til Internettet.

II. Abonnement for erhverv
a. Løbende abonnement på 80 kr. pr. måned eks. moms.
– En individuel kontrakt kan laves ved oprettelse af flere abonnementer
– Vi opretter forbindelsen
b. Abonnement rummer følgende tjenester.

 

– Døgnadgang til VestjyllandS.net’s regionsnet, med dets 10 egnsnet og deres mange
landsbynet, med mulighed for åbne sikre forbindelser til andre abonnenter, hvor som helst i
det samlede net.
– Døgnadgang til Internettet via VestjyllandS.net’s internettjeneste. Adgangen virker spontant.
– Mulighed for at, bruge netjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og
faciliteter, herunder alsidig nyhedstjeneste – på regions-, egns- og landsbyniveau, 1 fast IPadresse
og en e-mail konti.
– Vejledning og hjælp gennem Bøvltelefonen og Bøvl-værkstederne. For at et medlem kan
tegne og benytte et abonnement til VestjyllandS.net er det en forudsætning at medlemmet
befinder sig i et allerede etableret dækningsområde og her kan stå i signalforbindelse med
VestjyllandS.net. Medlemmet skal anvende udstyr der er udlånt eller godkendt af
bredbåndsforeningen og som uden at forstyrre andre egner sig til at få adgang til
VestjyllandS.net. Det vil fremgå af bredbåndsforeningens skriftlige tilslutningsaftale, hvad
abonnementet i det enkelte tilfælde omfatter. Tilslutningsaftalen underskrives af abonnenten
og en repræsentant fra foreningen, ved aflevering og tilslutning af det grej som foreningen
stiller til rådighed for medlemmet, når de begge ved selvsyn kan bekræfte at tilslutningen
giver medlemmet forbindelse til Internettet.

Flytning, fraflytning og opsigelse
Ved flytning skal medlemmet straks give Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net meddelelse
herom og der skal laves aftale om hvad der skal ske med det grej foreningen har stillet til
rådighed.
Hvis man flytter til et område i Vestjylland hvor VestjyllandS.net endnu ikke kan give
signalforbindelse, eller hvis man flytter væk fra VestjyllandS.net, eller hvis man blot vil
opsige sit abonnement, skal man på eget initiativ aflevere alle komponenter som
VestjyllandS.net har stillet til rådighed, – medmindre anden aftale indgås med
Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net. Opsigelser og flytninger skal meldes skriftligt til
VestjyllandS.net og der er en måneds opsigelse eller flytning af udstyret, dvs. at opsigelsen
og flytningen vil blive beregnet fra den næste 1. i måneden.

3. Tilbage betaling af abonnementsbetaling
Ved opsigelse vil de resterende penge blive krediteret, når bredbåndsforeningen har
modtaget det lånte udstyr eller efter aftale om at udstyret bliver hængende til den næste.

4. Leveringstider og kvalitets- og serviceniveau
Oplysning om de aktuelle leveringstider, tjenester og muligheder for service, kan fås ved
henvendelse til Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net’s Koordinationscenter.

5. Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale
Abonnementsaftalen med Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net gælder fra tidspunktet for
første abonnementsbetaling. Betalingen skal ske senest i forbindelse med tilslutningen og
indgåelse af den gensidigt underskrevne tilslutnings- og abonnementsaftale.