Hej alle.

Husk,generalforsamling.
Så er det tid til den årlige generalforsamling i VJLS.
Det afholdes mandag 24 februar klokken 19.00 i Tim Hallen.

Vi starter sædvanen tro, med spisning klokken 18.00 (husk tilmelding nødvendig, senest 15 februar på kontakt@vjls.net

Menu: Flæskesteg med kartofter, brun sovs og rødkål.
Til kaffen er der lagkage.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent
2: Valg af referent
3: Formandens beretning
4: fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5: Indkomne forslag
6: Valg af formand
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
a: Erik er på valg, modtager genvalg
b: Jens er på valg, ønsker ikke genvalg
8: Valg af intern/extern revisor
9: Eventuelt

Nogen der ønsker at stille op til bestyrelsen, så er man velkommen.

Har i yderligere punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal disse sendes til denne mail, kontakt@vjls.net. Derefter vil
vi senest den 15. februar 20 ligge indkommende forslag på hjemmesiden.

Da det er på generalforsamlingen mange vigtige beslutninger bliver
taget, ser vi frem til at se, så mange af vores medlemmer som muligt.

Med venlig hilsen
VestjyllandS.net
Hovedgaden 50
6980 Tim
Telefon 88 80 22 00

Køb og Salg | kontakt@vjls.net
Fejl og Support | support@vjls.net
Om faktura | faktura@vjls.net