Hej alle.

Så er det tid til vores årlige generalforsamling.
Denne vil blive holdt den 25 februar 2019 kl. 19:30, på Vesterled 12, 6950 Ringkøbing.

Vi starter med spisning kl. 18.00
Tilmelding til spisning senest den 15. februar 2019
på faktura@vjls.net.

Menu: Flæskesteg med kartofler, brun sovs og rødkål.
Til kaffen lagkage.

Dagsorden som følge af vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
– Michael Morthensen (på valg, ønsker genvalg)
– Lars Mørch (på valg, ønsker genvalg)
– Lars Peter Sø (ikke på valg)
– Jens Nørskov (ikke på valg)
– Erik Olesen (ikke på valg)
8. Valg af intern/ekstern revisor.
9. Eventuelt.

Har i yderligere punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal disse sendes til denne mail, faktura@vjls.net. Derefter vil
vi senest den 11. februar 2019 ligge indkommende forslag på hjemmesiden.

Da det er på generalforsamlingen mange vigtige beslutninger bliver
taget, ser vi frem til at se, så mange af vores medlemmer som muligt.

Med venlig hilsen
VestjyllandS.net
Vesterled 12
6950 Ringkøbing
Telefon 88 80 22 00

Køb og Salg | kontakt@vjls.net
Fejl og Support | support@vjls.net
Om faktura | faktura@vjls.net